تماس با ما

آدرس شرکت

تهران: اکباتان، بلوار شهید نفیسی پلاک 11
اهواز: فرودگاه بین المللی اهواز

پست الکترونیکی

info@karunair.ir
ecs@karunair.ir

تلفن تماس

تلفن مرکزی: 47225-021
دورنگار: 44691073-021

مدیرعامل کاپیتان محمودی 504
معاونت عملیات پرواز کاپیتان آهنین 507
معاونت مهندسی و تعمیرات مهندس بهرمان 06134452805
معاونت مالی خانم نامنی 435
معاونت بازرگانی مهندس بنی هاشمی 221
معاونت نیروی انسانی مهندس شیخ رباط 313
حراست آقای صادقیان 339
معاونت پشتیبانی و تدارکات مهندس راستانی 242
معاونت فناوری و اطلاعات مهندس ذوالقدر 124
معاونت ایمنی و کنترل کیفیت مهندس جهان بین 06134452851
معاونت آموزش خانم قبادی 06134452802
واحد ارزشیابی و رضایتمندی مسافران آقای مزلقانی 02147225