دعوت به همکاری

توجه: پر کردن فرم استخدامی به منزله استخدام قطعی نمی باشد.
لذا پس از بررسی های لازم توسط کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم با شما تماس خواهند گرفت

موضوع همکاری حوزه همکاری تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت
ثبت نام
استخدام کادر خدمات فرودگاهی (تهران) خدمات فرودگاهی 1400/01/31 1400/02/15 ۱۲ روز
ثبت نام
استخدام کادر خدمات کترینگ (تهران و اهواز) تدارکات و پشتیبانی 1400/02/01 1400/02/15 ۱۲ روز
ثبت نام
استخدام کادر خدمات فنی ، مهندسی و تعمیرات هواپیما (اهواز) مهندسی و تعمیرات 1400/02/01 1400/02/15 ۱۲ روز