دعوت به همکاری

توجه: شرکت هواپیمایی کارون هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام شما ندارد و پر کردن فرم استخدامی به منزله استخدام قطعی نمی باشد.
لذا پس از بررسی های لازم توسط کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم با شما تماس خواهند گرفت

موضوع همکاری حوزه همکاری تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت
ثبت نام
استخدام واحد ارزشیابی و رضایتمندی مسافر (ecs) ستادی اداری 1399/10/21 1399/10/30 ۱ روز