دعوت به همکاری

( همکاری با هواپیمایی کارون - 1401 )

شرکت هواپیمایی کارون در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری و عملیاتی خود از واجدین شرایط استخدام بعمل آورد.
این فرم بصورت عمومی میباشد و در زمان نیاز به نیروی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت

*شرایط عمومی استخدام :
1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
3- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی (برای آقایان)
4- عدم محکومیت به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تأیید مراجع ذیصلاح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
6- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمان ثبت نام آزمون
7- تندرستی و توانایی کامل جسمی / روانی برای انجام شغل محوله

* متقاضیان دارای سابقه کار در صنعت هوایی دارای اولویت در استخدام میباشند.
**در صورت داشتن شرایط فوق ، فرم استخدام را تکمیل فرمایید.