تاریخ خبر: 1399/02/20

نسخه آزمایشی وب سایت

سایت هواپمایی کارون توسط دانش نیروهای فناوری اطلاعات شرکت طراحی و بروز رسانی شد.
لازم به ذکر است این نسخه بصورت آزمایشی فعال و در روزهای آتی امکانات بیشتر افزوده خواهد شد.

مدیریت فناوری اطلاعات شرکت هواپیمایی کارون

برچسب ها: