تاریخ خبر: 1399/06/26

برقراری اولین پرواز تهران-بیرجند-تهران


برقراری اولین پرواز تهران - بیرجند شرکت هواپیمایی کارون
با آغاز مسیر پروازی تهران -بیرجند و بیرجند-تهران در اولین پرواز، توسط یک فروند هواپیما فوکر ۱۰۰ در صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ از فرودگاه بین المللی مهر آباد به مقصد فرودگاه بیرجند انجام پذیرفت و سپس مراسم خوش آمد گویی ( واتر سالوت) نیز انجام شد.
این پرواز چهارشنبه ی هر هفته صورت میپذیرد.

روابط عمومی شرکت هواپیمایی کارون

فیلم واتر سالوت هواپیمایی کارون در فرودگاه بیرجندبرچسب ها: بیرجند، کارون، تهران