کیترینگ

امروزه با توجه به صنعتی تر شدن جوامع تمايل به استفاده از سرويس هاي آماده افزايش يافته و صنعت گردشگری ، به طبع آن در صنايع هوانوردی ، كشتيرانی ، ریلی و جاده اي ، هتلداري ، مجالس ، سمينار ها رشد روز افزوني را به خود اختصاص داده است از اين رو شركت هواپيمايي کارون به عنوان قديمي ترين و ايمن ترين هواپيمايي ايران به موضوع فوق اهميت بسياري داده و با رعايت استاندارد ها و دستور العمل هاي روز دنيا سعي در ارتقاء سطح كيفي كيترينگ و اهميت دهي به امر تغذيه در صنعت هوانوردي نموده است.
در اين راستا با مطالعه و تحقيق توسط تيم تخصصي و كارشناسي به اين مقوله پرداخته است.
 
از بدو تاسيس شركت هواپيمايي کارون و با توجه به حجم بالاي پرواز ها از مبدا اهواز به منظور كنترل دقيق نياز هاي خود به سرويس هاي كيترينگ را توسط كيترينگ شركتي اهواز تامين نموده و با توجه به افزايش و توسعه پرواز ها از ساير فرودگاه هاي كشور تاسيس كيترينگ تهران را در دستور كار خود دارد.