کیترینگ

امروزه با توجه به صنعتی تر شدن جوامع تمایل به استفاده از سرویس های آماده افزایش یافته و صنعت گردشگری ، به طبع آن در صنایع هوانوردی ، كشتیرانی ، ریلی و جاده ای ، هتلداری ، مجالس ، سمینار ها رشد روز افزونی را به خود اختصاص داده است از این رو شركت هواپیمایی کارون به عنوان قدیمی ترین و ایمن ترین هواپیمایی ایران به موضوع فوق اهمیت بسیاری داده و با رعایت استاندارد ها و دستور العمل های روز دنیا سعی در ارتقاء سطح كیفی كیترینگ و اهمیت دهی به امر تغذیه در صنعت هوانوردی نموده است.
در این راستا با مطالعه و تحقیق توسط تیم تخصصی و كارشناسی به این مقوله پرداخته است.
 
از بدو تاسیس شركت هواپیمایی کارون و با توجه به حجم بالای پرواز ها از مبدا اهواز به منظور كنترل دقیق نیاز های خود به سرویس های كیترینگ را توسط كیترینگ شركتی اهواز تامین نموده و با توجه به افزایش و توسعه پرواز ها از سایر فرودگاه های كشور تاسیس كیترینگ تهران را در دستور كار خود دارد.