معاونت مهندسی و تعمیرات

اداره مهندسی و تعمیرات شرکت با دارا بودن گواهینامه اختیارات تعمیراتی (maintenance certificate) ماخوذه از سازمان هواپیمایی کشوری ، آشیانه مجهز در مرکز تعمیراتی شرکت (اهواز) شامل کارگاه های مکانیک ، تعمیرات بال و بدنه ، رنگ آمیزی ، الکترونیک ، الکتریک و بهره گیری از کادر تخصصی تحصیلکرده در رده های شغلی مختلف از قبیل کارشناسان ارشد تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسین پرواز ، مهندسین و تکنسین ، مکانیک و کمک مکانیک هواپیما کلیه اقدامات مهندسی و تعمیرات را براساس کتب فنی و تا رده های مجاز اختیارات بر روی قطعات مکانیکی (موتور ، ملخ ، موتور های کمکی تامین برق و هوای مطبوع ، ارابه های فرود ، سطوح فرامین بال ، بدنه ) و دیگر قطعات الکترونیکی – الکتریکی ، همچنین سیستم های ارتباطی ( مخابرات ) بهمراه انجام چک و بازرسی های دوره ای تا قبل از مرحله تعمیرات اساسی (OVERHAAL) با رعایت دستور العمل های ایمنی بر روی هواپیما های ملکی همچون (FOKKER50 ، FOKKER100 اجراء مینماید.
 
شایان توجه می باشد حوزه معاونت مهندسی و تعمیرات با بهره برداری از توانایی های فوق الاشاره ، تجهیزات تخصصی خریداری شده و استفاده از دانش و تجربیات کلیه کارکنان تابعه در بخش های پنجگانه ذیربط (امور تعمیر و نگهداری هواپیما – تضمین کیفیت – مهندسی – برنامه ریزی کارگاه های مکانیک – اویونیک) که عمدتا فارق التحصیلان دانشکده های صنعت هواپیمایی کشور و یا سایر موسسات آموزشی معتبر خارج از کشور ، دارنده مدارک بین المللی پایه عمومی (BASIC) در رشته های موتور ، بدنه و الکتریک ، الکترونیک هواپیما و گواهینامه های تخصصی تایپ ریتینگ خاص هر نوع از هواپیماهای ملکی "  F100 ، F50 " می باشند قادر بدان گردیده است تا ضمن ارائه خدمات شبانه روزی به عملیات پروازی شرکت متبوع خود در مرکز تعمیراتی (اهواز) و فروش این گروه از خدمات برشمرده شده به دیگر مشتریان (شرکت های هواپیمایی داخلی) با تاسیس سه مرکز ایستگاه های تعمیراتی دیگر تحت عنوان L.M.O (LOCAL MAINTENANCE ORGANIZATION) در مناطق حساس و استراتژیک عسلویه ، خارگ و جزیره کیش پشتیبانی های تنگاتنگ و تمام وقت را از عملیات مهم اکتشاف ، تولید و صدور نفت و گاز بعمل آورد.
 
اهم فعالیت های معاونت مهندسی و تعمیرات
• هماهنگی با برنامه های توسعه ناوگان هوائی شرکت با برقراری فلیت هواپیماهای نوع جت و افزودن 4 فروند هواپیماهای نوع FOKKER100 .
• آموزش های کامل هواپیمای FOKKER100 (موتور- بدنه و اویونیک)
• تعمیر و نگهداری 4 فروند هواپیمای نوع FOKKER50 .
• تعمیر و نگهداری 4 فروند هواپیمای نوع FOKKER100 .
• اخذ مجوز انجام بازرسی های دوره ای چهار هزار ساعته پروازی هواپیمای نوع F50 تحت عنوان C1-CHECK که تا پیش از این در منابع خارج از کشور یا توسط عوامل متخصص خارجی انجام می پذیرفت.
• اخذ مجوز انجام چک و بازرسی های دوره ای هشت هزار اعت پروازی هواپیماهای نوع F-50 تحت عنوان C2-CHECK که تا پیش از این در منابع خارجی از کشور یا عوامل متخصص خارجی انجام می پذیرفت.
• راه اندازی فلیت هواپیماهای نوع F50 شرکت هواپیمائی کیش ایر – آریا – تفتان.
• اجراء اولین بار چک و بازرسی های چهار هزار ساعت پروازی (C1-CHECK) یک فروند هواپیمای F50 شرکت هواپیمایی آریا در مرکز تعمیراتی شرکت هواپیمای ایران (اهواز)
• انجام اولین بار چک و بازرسی های هشت هزار ساعت پروازی (C2-CHECK) دو فروند هواپیمای F50 متعلق به شرکت متبوع در مرکز تعمیراتی اهواز. به علامت های ثبت EP-OIL&PE-GAS
• دریافت اولین بار لوح تقدیر از سازمان هواپیمائی کشوری به پاس تلاش گسترده در امور تعمیر و نگهداری هواپیما.
• نگهداری موتورهای PW125B هواپیمای نوع FOKKER50 تحت برنامه های تعمیر و نگهداری ON-CONDITION با استفاده از عملیات ENGINE CONDITION TREND MONITORING (E.C.T.M) .
• انجام عملیات کامل HOT SECTION IVSPECTION (قسمت های داغ موتور) هواپیمای توئین آتر در داخل شرکت.
• تاسیس و راه اندازی کارگاه های پشتیبانی و تعمیراتی قطعات هواپیما.
• انجام و اجرا دستورالعمل های صادره از سازمان هواپیمائی کشوری ایران.
• انجام و اجراء سرویس بولتی های فنی بر روی هواپیماهای نوع F100 و F50  با استفاده از قابلیت های تخصصی و امکانات موجود شرکت .
• انجام رنگ آمیزی کامل و اولین بار هواپیمای F50 در داخل شرکت.
• تعمیرات اساسی یکدستگاه مولد برق زمینی (G.P.U).
• تعمیرات اساسی یکدستگاه ماشین کشنده هواپیما (TOW TRUCK).