معاونت امور تدارکات

خريد داخلي
 
تهيه و تامين كليه مايحتاج شركت در بخش هاي ذيل از منابع داخلي بر عهده از وظايف اين واحد مي باشد .
 
· تهيه و تامين ماشين الات وسايط نقليه مورد نياز
 
· خريد قطعات فني هواپيما از منابع داخلي و شركت هاي مرتبط با صنعت هواپيمايي
 
· تعميرات قطعات فني هواپيما از منابع داخلي و شركت هاي مرتبط با صنعت هواپيمايي
 
· اجاره ي قطعات فني هواپيما از منابع داخلي و شركت هاي مرتبط با صنعت هواپيمايي
 
· تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي
 
· تجهيزات فني و كارگاهي
 
· تجهيزات فرودگاهي
 
· مواد غذايي و بهداشتي
 
· تجهيزات و لوازم اداري
 
· ملزومات چاپي
 
· البسه پرسنلي
 
لذا اقدامات فوق براساس مقررات و مطابق با آئين نامه هاي شركت انجام مي پذيرد .
 
واحد امور گمركي (صادرات – واردات و ترخيص كالا)
 
ترخيص شركت هواپيمايي کارون با تكيه بر الطاف خداوندي و دانش و تجربه خود فعالترين و خوشنام ترين مجموعه خدماتي در زمينه ترخيص كالا از گمركات كشور مي باشد كه توانسته است طي دو سال فعاليت بي وقفه و مستمر خدمات ترخيص كالا و مجوز ثبت سفارش و ترانزيت كالا و صادرات را از كليه گمركات كشور به عهده دارد.
 
اهداف:
 
اهداف امور گمركي : كاهش هزينه ها – آرامش خاطر- سرعت – دقت و صداقت در كليه عمليات اجرايي و ارائه مناسب ترين راه كارها براي حفظ منافع اقتصادي شركت مي باشد.
 
همكاري با اين شركت در جهت توسعه و شكوفايي و هرچه بيشتر چرخه و اقتصاد شركت و ايران عزيزمان و به اين اميد كه در جهت تامين نظرات و حفظ همه جانبه ضمن آمادگي در خصوص آغاز فعاليت ترخيص مشتاقانه منتظر خدمت رساني به شركت فوق و شركتهاي ديگر مي باشد.
 
خدمات ما:
 
امور گمركي شركت کارون: با تكيه بر دانش و تجربه پرسنل و كادر خود يكي از واحدهايي كه در امر صادرات – واردات و ترخيص كالا مي باشد و با ارائه خدمات ذيل شما را در دستيابي به اهدافتان ياري نمايد.
 
ترخيص كالا از كليه گمركات كشور
صادرات و واردات كليه اقلام فني هواپيما
ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات از سازمانها (انرژي اتمي – هواپيمايي كشوري- بهداشت- استاندارد- تنظيم مقررات )
تهيه و واگذاري پروانه صادراتي جهت واردات
مشاوره گمركي و بازرگاني
تهيه انواع بيمه نامه باربري
اخذ پروفرما و مكاتبات بازرگاني و تجاري
دريافت ايران كد و كد ملي كالا
تمديد كارت بازگاني
 
كيترينگ
 
امروزه با توجه به صنعتي تر شدن جوامع تمايل به استفاده از سرويس هاي آماده افزايش يافته و صنعت گردشگري ، به طبع آن در صنايع هوانوردي ، كشتيراني ، ريلي و جاده اي ، هتلداري ، مجالس ، سمينار ها رشد روز افزوني را به خود اختصاص داده است از اين رو شركت هواپيمايي کارون به عنوان قديمي ترين و ايمن ترين هواپيمايي ايران به موضوع فوق اهميت بسياري داده و با رعايت استاندارد ها و دستور العمل هاي روز دنيا سعي در ارتقاء سطح كيفي كيترينگ و اهميت دهي به امر تغذيه در صنعت هوانوردي نموده است . در اين راستا با مطالعه و تحقيق توسط تيم تخصصي و كارشناسي به اين مقوله پرداخته است .
 
از بدو تاسيس شركت هواپيمايي کارون و با توجه به حجم بالاي پرواز ها از مبدا اهواز به منظور كنترل دقيق نياز هاي خود به سرويس هاي كيترينگ را توسط كيترينگ شركتي اهواز تامين نموده و با توجه به افزايش و توسعه پرواز ها از ساير فرودگاه هاي كشور تاسيس كيترينگ تهران را در دستور كار خود دارد.