اطلاعات و دستور العمل های ویروس کرونا

اخبار و رویدادها


دستور العمل ایمنی مسافران هواپیمایی کارون برای مقابله با بیماری کووید19

 1. تب سنجی مسافران مشکوک در بدو ورود به فرودگاه
 2. دریافت کارت پرواز
 3. ارائه بسته های بهداشتی به مسافران (ماسک، دستکش و پد ضد عفونی و شیلد)
 4. تب سنجی قبل از سوار شدن به هواپیما
  • از سوار کردن افراد مشکوک به هواپیما جلوگیری میشود.
  • مسافر مشکوک به مرکز بهداشتی فرودگاه معرفی میشوند.
 5. از سوار کردن مسافر مشکوک و دارای علامت به هواپیما خودداری می شود.
 6. مسافر مشکوک به مرکز بهداشتی فرودگاه و مراکز بهداشتی معرفی می شوند.
 7. لزوم استفاده از ماسک در حین پرواز برای تمامی مسافران
 8. جدا سازی مسافر مشکوک از سایر مسافران
 9. اعلام و معرفی مسافر مشکوک به فرودگاه مقصد
 10. ضد عفونی هواپیما در صورت مشاهده مورد مشکوک
 11. خالی نگه داشتن دو ردیف صندلی های آخر هواپیما با توجه به دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا

گالری تصاویر و فیلم