شرایط ابطال بلیت

رويه استرداد و ابطال بليت شرکت هواپیمایی کارون

استرداد بلیط فقط در همان دفتر صادر کننده بلیط قابل انجام میباشد، در صورت خرید اینترنتی از سایت کارون میتوانید از لینک استرداد بلیت استفاده نمایید.
استرداد بلیط های داخلی مطابق با مقررات مندرج در قوانين نرخی اين شركت بشرح ذیل انجام میگردد:

شناسه نرخی تا 12ظهر روز قبل از پرواز از 12ظهر روز قبل از پرواز تا 3ساعت به پرواز از 3ساعت به پرواز به بعد NOSHOW
U/D/R/O/M 30% 50% 65%
F/E/X/Z/H 50% 50% 70%
L/LP/P/B/S/Y/N 50% 70% 70%
NQ/Q/K/V/I/J 50% 100% 100%

شرایط ابطال برای تاخیر بیش از 2 ساعت:

شركتهای هواپيمایی طرف قرارداد:
ايران اير-آسمان-ماهان-كيش اير-تابان-سپهران-وارش-آتا-كاسپين-معراج-قشم اير-ساها